Ve svém oboru
jsme experty

Naše odbornost

V rámci Valatronu poskytujeme služby jak menším společnostem, tak i korporacím s mezinárodním přesahem, které si uvědomují, že vyvíjíme aplikace s puncem kvality. Tvorba kvalitního software pro nás není "jen" o dodání na čas. Vždy se snažíme udělat pro klienty maximum, a proto jsme jejich partnerem, který dokáže poskytnout podporu ve všech fázích spolupráce. Náš sehraný tým se skládá ze zkušených expertů na všech relevantních pozicích, pro které je potěšením přispět svými znalostmi, schopnostmi a odhodláním k budování inovativních a přínosných řešení v řadě oborů.

Je pro nás samozřejmostí poskytovat zákazníkům plný servis. Díky mnoha realizovaným projektům jsme si vybudovali know-how v řadě oblastí a technologií, které využíváme a neustále rozvíjíme. Dokážeme vyvinout aplikaci od píky počínaje návrhem databáze, implementací škálovatelného back-endu schopného běžet v cloudu až po napojení na plně responsivní SPA nebo mobilní aplikaci.

Jsme nakloněni nejnovějším trendům. Na našich projektech uplatňujeme "cutting-edge" technologie, mezi které patří Artificial Intelligence v systému doporučování produktů, Machine Learning pro včasné rozpoznání vadné součástky a Internet of Things predikující poruchy na průmyslových zařízeních. Využíváme Blockchain pro optimalizaci dodavatelských řetězců a také ke snížení nákladů ve finančním sektoru při bankovních transakcích či obchodování s cennými papíry. Pracujeme s Big Data usnadňující analýzu a vyhodnocování trendů v oblasti výroby, logistiky a cestovního ruchu.

Artificial Intelligence

Machine learning

Internet of Things

Blockchain

Big Data

Zakázkový
Vývoj

Dodáváme kompletní řešení na klíč zahrnující všechny etapy životního cyklu projektu od plánování, analýzy, návrhu, implementace po testování, nasazení a integraci spojenou s následnou údržbou daného systému. Jsme schopni vyvíjet jak v režimu "waterfall" s fixním zadáním a cenou při zahájení celého projektu, tak agilním způsobem vývoje s průběžným informováním klienta v pravidelných iteračních cyklech. Nabízíme jak dodávku s vlastním projektovým řízením, tak možnost zapojení našeho dedikovaného týmu do interních struktur zákazníka pod taktovkou daného projektového týmu.

Zabýváme se vývojem aplikací napříč všemi platformami. Máme zkušenosti s rozsáhlými webovými informačními systémy. Dále dodáváme mobilní aplikace vyvinuté jak nativně pro platformy iOS
a Android, tak multiplatformní řešení realizovaná pomocí technologie Xamarin. Dokážeme implementovat snadno škálovatelné a výkonné systémy běžící v cloudovém prostředí služby Microsoft Azure. Také vyvíjíme komplexní desktopová řešení v oblasti průmyslové výroby, kde je kladen velký důraz na integraci s embedded systémy a hardware zahrnující různé typy ústředen, detektorů
a snímačů.

Web

Mobil

Cloud

Desktop

Máme řadu významných zkušeností z průmyslových oborů zahrnujících automotive, strojírenský, petrochemický, ropný a energetický průmysl. Realizujeme rozsáhlé projekty pro bankovní instituce
a pojišťovny. Pracujeme na velkých systémech v oblasti logistiky, zboží a dopravního ruchu, kde je nutná unifikace a agregace velkého množství dat. V oblasti obchodování po internetu společně
s propracovanou strategií marketingu a reklam ve vyhledávačích a médiích tvoříme řešení, která výrazně napomáhají navyšovat tržby. Dále se podílíme na vývoji aplikací pro nadnárodní telekomunikační společnosti.

Průmysl 4.0

Bankovnictví a pojišťovnictví

Energetika

Telekomunikace

Doprava

Zdravotnictví

Media

E-commerce

Integrace
Systémů

Propojujeme oddělené informační systémy nebo přidáváme funkce do již existujících řešení realizovaných jinými dodavateli. Zároveň se zabýváme modernizací těchto systémů, aby v čase nezastarávaly a umožňovaly přidávání důležitých funkcionalit požadovaných zákazníkem.

Školení
a konzultace

Naši specialisté zajišťují odborná školení a konzultace jak pro firemní týmy, tak pro jednotlivce. Je možné vybrat z již předpřipravených kurzů nebo sestavit individuální kurz na míru dle aktuální potřeby a používaných technologií s ohledem na výkonnostní požadavky i provozní náklady. 

dedikované
týmy

Sestavujeme agilní týmy s možností škálování podle aktuálních potřeb. K dispozici máme všechny role potřebné v průběhu kompletního životního cyklu projektu (analytiky, projektové manažery, SCRUM mastery, architekty, UI/UX návrháře, vývojáře BE/FE a testery).

business akcelerátor

Pomáháme start-upům v realizaci jejich nápadů a úspěšnému uvedení na trh. Poskytujeme konzultace v rámci studií proveditelnosti, výběru vhodných technologií a finančního plánování. V některých případech se také bezprostředně zapojujeme do samotného vývoje daného produktu či služby.

Zaslat 
poptávku

Rádi zodpovíme dotazy či sestavíme nabídku pro vaše řešení.