Na naši práci
jsme hrdí

DĚKUJEME NAŠIM 
kLIENTŮM 

Důvěra našich klientů je pro nás velkým závazkem dodávat špičkové služby. Odměnou za naši dobře odvedenou práci je spolupráce se zajímavými společnostmi v řádu několika let s neustále se rozšiřujícími týmy. S našimi klienty se snažíme držet tempo a růst s nimi společně dál i za hranice České republiky. Děkujeme!

reference, alza, comAp, česká spořitelna, škoda, photon energy, dega
Reference, tieto, sprinx, vipa, iba, komerční banka, summit
Valatron vývoj pro Alza, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Das Mulli Windows Service, MS SQL, Swagger, Docker, Kubernetes

Sledování trasy zásilky

Pro jeden z největších internetových obchodů v ČR Alza.cz jsme realizovali systém, umožňující online sledování zásilky po její trase bez potřeby opustit stránky e-shopu. Zpracovali jsme a transformovali data 14 dopravců z ČR a zahraničí.

analýza, návrh, vývoj, testing

ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Das Mulli Windows Service, MS SQL, Swagger, Docker, Kubernetes

CMS Škoda Auto

Dlouhodobě se rozrůstající agilní tým zabývající se vývojem a správou globálního CMS systému pro společnost Škoda Auto. Tento projekt zajišťuje v celosvětovém měřítku sjednocení webové prezentace všech importérů a dealerů značky Škoda. V rámci tohoto CMS se mimo jiné výrazně podílíme na rozvoji nového modulu publikačního a renderovacího jádra systému.

analýza, vývoj

ASP.NET Core, MS SQL, Entity Framework Core, Microsoft Azure, Azure DevOps Server (zahrnující pipelines), Docker, React, TypeScript, WebPack, Swagger, MSTest, xUnit, Moq

Valatron vývoj pro Škoda, ASP.NET Core, MS SQL, Azure, React, Knockout.js, Vue.js
Valatron vývoj pro Promotron, ASP.NET Core 2.2 Web API, React, Angular 7, Microsoft Azure, MS SQL Server, Redis, Docker, PowerShell, Webpack

unikátní cloudový systém

Kompletní realizace škálovatelného cloudového e-commerce řešení z oblasti prodeje a distribuce reklamního zboží. Systém se skládá z několika modulů a služeb jako například TronLogo, umožňující vizualizaci potisku online nebo konfigurovatelný
e-shop TronShop, obsahující statisíce reklamních produktů připravených k hromadné distribuci koncovým zákazníkům.

analýza, návrh, vývoj, testing

ASP.NET Core Web API, Microsoft Azure, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, React, Webpack, TypeScript, Angular 

Sběr a analýza dat ze solárních elektráren

Společnost Photon Energy je významným hráčem v oblasti solární energetiky s globální působností. Participovali jsme na realizaci analytického software, který na základě sběru dat ze snímačů (celosvětově), umožňuje analýzu dat a následnou optimalizaci výkonu v rámci dodávek elektrické energie pro dané spotřebitele. Jedná se o řešení pro chod velícího centra. 

vývoj, optimalizace

.NET 4.7+, MS SQL Server, Mono

Valatron vývoj pro Photon energy, .NET 4.7+, MS SQL Server, Mono
Valatron vývoj pro Dega, .NET 4.7.x, WPF (MVVM), MS SQL Server

konfigurační software detektorů plynů

Pro společnost Dega dodáváme konfigurační software pro nastavení a správu ústředen detektorů plynů. Řešení výrazně zjednodušuje práci servisních techniků a snižuje časovou náročnost na kalibraci senzorů a další potřebná nastavení.

analýza, vývoj

.NET 4.7.x, WPF (MVVM), MS SQL Server

radiová čtečka

Desktopová aplikace určená ke snímání ročních či kontrolních odečtů vodoměrů nebo indikátorů topných nákladů. Odečet je možné provádět dle potřeby bez nutné součinnosti s uživateli bytu radiovým přenosem dat pomocí speciálně navrženého komunikačního protokolu RCom. Tento protokol je primárně určen pro pochůzný sběr dat a také servis měřících jednotek.

analýza, návrh, vývoj, testing

.NET 4.7.x, WPF (MVVM)

Valatron vývoj pro Vipa, rádiová čtečka .NET 4.7.x, WPF (MVVM)

nemocniční informační systém

Pomáháme rozšiřovat a zdokonalovat klientskou desktopovou a nově také webovou aplikaci používanou desítkami nemocnic nejenom v České republice. Systém je zaměřen na co největší usnadnění práce nemocničnímu personálu na všech úrovních. Kromě toho řeší komplexní zefektivnění celé logistiky, týkající se vedení nemocnic, klinik a různých laboratorních pracovišť.

analýza, vývoj

.NET 4.7+, .NET Standard, WCF, Windows Services, MEF, Telerik WPF Controls, TestStack.White, xUnit, Angular

Inteli Config

Konfigurační prostředí pro nastavování a správu kompaktních kontrolerů řídících průmyslové spalovací motory nebo záložní generátory a další nezávislé zdroje elektrické energie. V rámci vývoje byl konfigurátor rozšířen o řadu funkcionalit jako např. "multikontroler", který umožňuje servisním technikům efektivní správu a monitoring několika kontrolerů paralelně najednou.

vývoj, testing

.NET 4.7+, .NET Standard, WCF, Windows Services, MEF
Telerik WPF Controls, TestStack.White, MSTest, Moq, xUnit

Valatron vývoj pro ComAp .NET 4.7+, .NET Standard, WCF, Windows Services, MEF, Telerik WPF Controls, TestStack.White, xUnit

fleetware

Tento systém je určen k monitoringu a správě vozidel, přívěsů, kontejnerů a jiných objektů. Jedná se hlavně o zachycení jejich pohybu a změny stavu či vlastnosti v reálném čase. Tato data jsou dále zpracovávána do mnoha výstupů, ať už mapových či strukturovaných. Řešení také slouží k plánování dopravy a ke
sběru a následnému vyhodnocení různých telemetrických dat.

analýza, vývoj

.NET Core, MS SQL, MariaDB, Angular, Docker, Kubernetes 

business CRM

Vývoj mobilní aplikace pro řízení obchodního týmu, umožňující rychlé plánování optimálního vytížení jednotlivých obchodníků
na aktuálních projektech a zakázkách. Systém je postaven na sdíleném diáři, obsahujícím evidenci zákazníků a kontaktních osob. Řešení dále poskytuje kalendář včetně plánovače aktivit, mezi které patří telefonáty, meetingy, emaily a mnoho dalších.

analýza, vývoj

Xamarin.Forms, MVVM, DryIoc, SqLite, Android, iOS