Na naši práci 
jsme hrdí

DĚKUJEME NAŠIM 
kLIENTŮM 

Důvěra našich klientů je pro nás velkým závazkem dodávat špičkové služby. Odměnou za naši dobře odvedenou práci je spolupráce se zajímavými společnostmi v řádu několika let s neustále se rozšiřujícími týmy. S našimi klienty se snažíme držet tempo a růst s nimi společně dál i za hranice České republiky. Děkujeme!

Sledování trasy zásilky

Pro jeden z největších internetových obchodů v ČR Alza.cz jsme realizovali systém umožňující online sledování zásilky
po její trase bez potřeby opustit stránky e-shopu. Zpracovali jsme a transformovali data 14 dopravců z ČR a zahraničí.

analýza, návrh, vývoj, testing
 8 Měsíců

ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Das Mulli Windows Service, MS SQL, Swagger, Docker, Kubernetes

CMS Škoda Auto

Dlouhodobě se rozrůstající agilní tým zabývající se vývojem globálního CMS systému pro společnost Škoda Auto.
Tento projekt zajišťuje v celosvětovém měřítku sjednocení webové prezentace všech importérů a dealerů značky Škoda. Vývoj zahrnuje rozšiřování funkcí portálu, jakými jsou nabídka skladových vozů, porovnávání vozidel nebo MyŠKODA portál.

tým 7 Developerů
14+ Měsíců

ASP.NET Core, MS SQL, Azure, React, Knockout.js, Vue.js

unikátní cloudový systém

Implementace e-commerce řešení z oblasti prodeje
a distribuce reklamního zboží. Systém se skládá z několika služeb, jakými jsou například TronLogo umožňující vizualizaci potisku online, nebo TronShop obsahující více než 2000 reklamních produktů s možností konfigurace a objednávky
v řádech několika minut.

analýza, development
7+ Měsíců

ASP.NET Core 2.2 Web API, React, Angular 7, Microsoft Azure, MS SQL Server, Redis, Docker, PowerShell, Webpack

Post-processor DocX šablon dokumentů

Nástroj pro post-processing DocX dokumentů vygenerovaných nadřazeným informačním systémem. Mezi základní funkce patří sledování revizí, akceptace změn, povolení editace částí dokumentů vybraným uživatelům, označení dokumentů čárovým kódem a další. Součástí dodávky je také konfigurace
a nastavení release pipelines a continuous delivery (CD) v prostředí zákazníka.

analýza, návrh, vývoj, testing 
4+ měsíce

ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Swagger, MS SQL Server

Sběr a analýza dat ze solárních elektráren

Photon Energy je významným hráčem v oblasti solární energetiky s globální působností. Participovali jsme na realizaci analytického software, který na základě sběru dat ze snímačů (celosvětově) umožňuje analýzu dat a následnou optimalizaci výkonu v rámci dodávek elektrické energie pro spotřebitele. Jedná se o řešení pro chod velícího centra. 

DEVELOPMENT, optimalizace
4 Měsíce

.NET 4.7+, MS SQL Server, Mono

konfigurační software detektorů plynů

Pro společnost Dega dodáváme konfigurační software pro nastavení a správu ústředen a detektorů plynů. Řešení výrazně zjednodušuje práci servisních techniků a snižuje časovou náročnost na kalibraci senzorů.

analýza, development
4+ Měsíce

.NET 4.7.x, WPF (MVVM), MS SQL Server

radiová čtečka

Desktopová aplikace k provádění ročních nebo kontrolních odečtů vodoměrů a indikátorů topných nákladů. Odečet je možné provádět dle potřeby a bez nutné součinnosti
s uživateli bytu radiovým přenosem dat pomocí komunikačního protokolu RCom. Tento protokol je určený
pro použití v měřících přístrojích (hlavně bateriových)
pro odečty a ovládání podobných zařízení.

analýza, návrh, vývoj, testing
4 měsíce

.NET 4.7.x, WPF (MVVM)

Inteli Config

Konfigurační prostředí pro nastavování kompaktních kontrolérů sloužících k řízení průmyslových spalovacích motorů, záložních generátorů a dalších nezávislých zdrojů elektrické energie. V rámci vývoje byl konfigurátor rozšířen
o řadu funkcionalit jako např. "multikontroler", který umožňuje efektivní a rychlou správu několika kontrolérů najednou.

development, testing
15+ Měsíců

.NET 4.7+, .NET Standard, WCF, Windows Services, MEF, Telerik WPF Controls, TestStack.White, xUnit